ขอรูปมาปาดสีเล่นจ้า

posted on 13 Apr 2012 23:19 by steelmoon
  ก็แหมจะว่าเองมือก็ไม่ถึง (ดราฟเป็นอย่างเดียว) ก็ขอยืม(?) รูปที่เพื่อนๆที่รู้จักวาดไว้มาปาดสีเล่น