หาเรื่องอัพ 3 (ฮา)

posted on 03 Oct 2012 23:18 by steelmoon
การยิ้ม แทนความรู้สึกดีๆ

การยิ้ม ทำให้ผ่อนคลาย

การยิ้ม ทำให้คนเรามีเพื่อน

การยิ้ม แทนคำขอบคุณ

การยิ้ม เสมือนการให้อภัย

การยิ้ม เป็นการแสดงความมีน้ำใจ

การยิ้ม ทำให้คนที่อยู่กับเราสบายใจ

การยิ้ม ทำให้คนเราเดินต่อไปข้างหน้าได้

การยิ้ม เสมือนความรู้สึกดีต่างๆทั่งคนยิ้ม และ คนที่รับรอบยิ้ม